สัมภาษณ์พิเศษ กิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดือนสิงหาคม2560

สัมภาษณ์พิเศษ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่องกิจกรรมพิเศษช่วงเดือนสิงหาคม2560

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/MatichonOnline
Instargram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/matichononline
Google+ : https://plus.google.com/109225894671870773920/posts
000webhost logo